Petro-Canada
X
Gdzie kupić
CO RÓŻNI PRODUKTY
PETRO-CANADA LUBRICANTS
OD KONKURENCJI:

– wszystkie produkty powstają w oparciu o proces hydrokrakingu lub są olejami syntetycznymi, koncern nie oferuje olejów z konwencjonalnej przeróbki ropy naftowej
– proces hydrokrakingu powoduje, że powstające oleje bazowe charakteryzują się najwyższym poziomem czystości i bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości, należą do grup II, II+, III i III+, co sprawia, iż oferowane produkty odznaczają się wysoką stabilnością i długim okresem użytkowania.

Chcąc zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów Petro-Canada Lubricants wytwarza je w jednym miejscu w Kanadzie i stąd produkty rozprowadzane są na cały świat. Instalacja blendingu olejów znajduje się przy rafinerii, która dla potrzeb formulacji olejów gotowych wytwarza specjalnie dobrane frakcje, nie koniecznie dostępne w ogólnym obrocie olejami bazowymi.

O JAKOŚCI OLEJÓW
PETRO-CANADA LUBRICANTS
ŚWIADCZĄ 2 PROCESY:

hydrokraking – głębokie uszlachetnianie olejów z destylacji próżniowej polegające na przepuszczaniu ich w fazie parowej w temperaturze powyżej 200 ℃ i pod ciśnieniem ok. 200 atm przez reaktory wypełnione specjalnymi katalizatorami (w tym katalizatorami ze związków metali szlachetnych, platyny i palladu) z dodawaniem czystego wodoru; w wyniku tego następuje maksymalne oczyszczenie oleju do poziomu pojedynczych ppm (części na milion) obcych substancji oraz zmiana wewnętrznej struktury węglowodorów, na taką, która posiada znacząco lepsze właściwości techniczne (np. temperaturę płynięcia, wskaźnik lepkości, odporność na utlenianie i szereg innych)
hydrofinishing – również polega na oddziaływaniu wodorem na olej bazowy w obecności katalizatorów jednak w łagodniejszych warunkach ciśnienia i temperatury, jest to końcowa obróbka olejów bazowych.